Kontakt: 513 550 446, 501 215 864

BHP i PPOŻ

BHP

W ofercie Grupy Ratowniczo-Medycznej MEDICUS odnajdą Państwo również usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • szkolenia bhp wstępne oraz okresowe dla wszystkich stanowisk w formie
   stacjonarnej i e-learningowej,
  • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • przygotowanie dokumentacji powypadkowej,
  • przygotowanie instrukcji bhp,
  • doradztwo w zakresie bhp i prawa pracy.
 • ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów w warunkach symulowanych,
  • sporządzanie planów ewakuacyjnych,
  • ćwiczenia oraz szkolenia z zakresu używania gaśnic,
 • szkolenia doskonalące z zakresu
  • ergonomii,
  • mobbingu,
  • autoprezentacji,
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie,
  • ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • konsultacje przed egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień do obsługi urządzeń objętych dozorem UDT

(suwnice, wózki jezdniowe, podesty, platformy, dźwigi, żurawie)

 

Do realizacji każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny gwarantując Państwu realizację usług z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.
Szkolenia prowadzone są w siedzibie klienta lub we skazanym przez niego miejscu. Wszystkie usługi realizujemy na terenie całego kraju. Kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów teoretyków i praktyków pozwala nam na zapewnienie Państwu usług z bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nieodzownym elementem niesienia pomocy są rуżne rodzaje działań ratowniczych w tym przeciwpożarowe, zdecydowaliśmy się na włączenie do tematyki naszych kursуw rуwnież szkoleń z tego zakresu. 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestnikуw z zagadnieniami dotyczącymi organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązkуw osуb fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, zasad ewakuacji ludzi i mienia, przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się pożarуw, ogуlnych zasady gaszenia, właściwego zastosowania środkуw gaśniczych oraz zaznajomienie Państwa pracownikуw z zasadami posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Tematykę szkolenia oraz jego wymiar godzinowy w pełni dostosujemy do Państwa potrzeb.

Serdecznie polecamy poszerzenie szkoleń teoretycznych o zajęcia praktyczne przy użyciu gaśnic.

Typ, wielkość gaśnic oraz pozostałych środkуw gaśniczych wybierają Państwo sami dzięki czemu mają Państwo całkowitą kontrolę nad środkami finansowymi przeznaczonymi na szkolenie. Dzięki temu rуwnież mają Państwo gwarancję, że rodzaj stosowanych w czasie ćwiczeń środkуw gaśniczych jest w pełni dostosowany do tych, ktуre znajdują się w Państwa firmach.

Na specjalne  życzenie klienta możemy zapewnić mobilną komorę dymową, w ktуrej w bezpiecznych warunkach symulowanego zadymienia uczestnicy mogą ćwiczyć prowadzenie działań ewakuacyjno-gaśniczych.

Zajęcia prowadzone są przez inżyniera pożarnictwa, inspektora ochrony przeciwpożarowej z wieloletnim stażem w formacjach Zawodowej i Państwowej Straży Pożarnej.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanych szkoleń. 

    

 

W przypadku gdyby w naszej ofercie nie odnaleźli Państwo szkolenia o interesującej Państwa tematyce uprzejmie prosimy o kontakt. Na Państwa życzenie zrealizujemy takie szkolenie w najdogodniejszym dla Państwa czasie i miejscu.