Kontakt: 513 550 446, 501 215 864

PROGRAMY EDUKACYJNE

PROGRAMY EDUKACYJNE

 

Oferujemy programy edukacyjne dla uczniów oraz przedszkolaków:

 

SZPITAL PLUSZAKA dla przedszkolaków

Zajęcia trwające godzinę dydaktyczną mają za zadanie zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z zasadami funkcjonowania służb ratowniczych, postępowania w sytuacji zagrożenia życia oraz wzywania pomocy.
Instruktorzy ubrani w odblaskowe, świecące medyczne ubrania, mają za zadanie oswoić dzieci z widokami ratowników, tak by w razie interwencji podczas nagłego zdarzenia przywołane wspomnienia wywoływały pozytywne reakcje zamiast strachu.
Realistyczne, zabawkowe modele karetek z możliwością zajrzenia do środka, wydające dźwięki i migające odzwierciedlają stan faktyczny, umożliwiają zapoznanie się z ambulansem, oraz prawidłowym postępowaniem gdy go zobaczymy.
Plansze edukacyjne i gra skojarzeń pozwalają na jeszcze efektywniejszą naukę numerów alarmowych oraz informacji, które powinniśmy przekazać dyspozytorowi. Poruszane są również aspekty bezpieczeństwa – najważniejszej rzeczy na miejscu każdego wypadku.
Ratownikom towarzyszy wielki Miś, na którym uczestnicy mogą przećwiczyć wszystkie badania wykonywane w gabinecie lekarskim, by już nigdy dzieci w trakcie wizyty u lekarza nie odczuwały strachu. Do dyspozycji jest cała torba zabawkowych narzędzi medycznych oraz te prawdziwe – realistyczne w innej profesjonalnej torbie ratowniczej.
Kolejną atrakcją, jest fantom dziecka, na którym każdy z uczestników może przećwiczyć udrażnianie dróg oddechowych.
W trakcie spotkania dzieci otrzymują wiele kolorowych nalepek ze zwierzątkami i hasłem „dzielny pacjent”.
Przez cały czas zajęć nie ma chwili na ani sekundę nudy!

Programy dla uczniów

 

Zajęcia trwają dwie godziny dydaktyczne i ze względu na różnorodność form przekazu w zależności od grupy wiekowej odbiorców, skierowane są zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych.

Podstawa programowa oparta jest na krótkim szkoleniu z zakresu skutecznego udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z podstawowymi czynnościami, które należy wykonać przy poszkodowanym aby uratować jego zdrowie lub życie. Każdy z uczestników ma możliwość przeprowadzenia resuscytacji na fantomie. Tylko przećwiczenie jej w praktyce daje większą skuteczność działania w warunkach rzeczywistego zagrożenia.

Opcjonalnie do wyboru są również następujące tematy:*

–  Profilaktyka uzależnień od alkoholu

–  Profilaktyka uzależnień od narkotyków.

–  Profilaktyka uzależnień od dopalaczy.

–  Inne środki psychosomatoaktywne.

–  Profilaktyka zakażeń (HIV, WZW).

–  Napoje Energetyczne.

–  Ratownictwo Drogowe.

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone są bez obecności nauczycieli, która w tym temacie wpływa negatywnie na aktywność uczestników i weryfikowanie opinii dotyczących tego tematu. Nudne prezentacje nie są sposobem na przeciwdziałanie uzależnieniom. Tylko wymiana poglądów z osobami mającymi styczność na co dzień z ofiarami uzależnień może zmienić postawę uczniów.

 „STOP NUDNYM PREZENTACJOM, DANYM Z ROCZNIKÓW STATYSTYCZNYCH I MONOTONNYM MONOLOGOM!” 

Z MŁODZIEŻĄ TRZEBA ROZMAWIAĆ.