Kontakt: 513 550 446, 501 215 864

Szkolenie dla pracowników uczelni

Szkolenie dla pracowników uczelni

Kolejną instytucją, która zdecydowała się powierzyć nam kształcenie swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy okazała się warszawska uczelnia VISTULA.

Skorzystali z naszych usług