Kontakt: 513 550 446, 501 215 864

Szkolenie w Fabryce Drutu Gliwice

Szkolenie w Fabryce Drutu Gliwice

Jedną z kilku śląskich firm, których pracownicy zostali przeszkoleni przez naszą grupę w ostatnim tygodniu, była Fabryka Drutu Gliwice. Życzymy dużo bezpieczeństwa w pracy!

Skorzystali z naszych usług